Välkommen till bostadsrättsföreningen Axberget!

Om bostadsrättsföreningen

Här får du en presentation av bostadsrättsföreningen Axberget.

Hemsidan är upprättad av styrelsen för Axberget och ger dig som boende i föreningen en inblick i gemensamma angelägenheter samt en bild av hur det är att bo i vår förening. Den ger också en presentation av styrelsens arbete samt vem som ska kontaktas i olika ärenden.

 

Tillsammans äger bostadsrättsföreningen Axberget tre byggnader. Idag är dessa uppdelade på 131 bostadsrätter, 10 hyresrätter samt 3 lokaler för uthyrning. Utöver detta tillkommer 54 garageplatser och 42 parkeringsplatser.

/Styrelsen BRF Axberget

 

Info elbilsladdning

Föreningen har 6 stycken laddplatser från Elaway. 4 av dem är personliga. Om du har elbil och vill ha egen plats med laddare kontakta ansvariga för parkering, se denna sida: Kontakt | BRF Axberget
 
2 av platserna är öppna för alla medlemmar att ladda på. Det är de yttersta platserna, 1 uppe och 1 nere, närmast infarten. Där får man enbart stå med elbil med pågående laddning, max 12 timmar med p-skiva.
 
För att ladda behöver man ett abonnemang hos Elaway för 69 SEK/mån. Besök elaway.io för att registrera dig.
Här finns en guide: 
https://cdn.sanity.io/files/dcb9f6yj/production/574542817b5af9fca0c1226e442875fe184cb5f7.pdf
 
Pris för laddning är 3,50 kWh (2023-10-18)

Viktig information om nya fasaden!

Det är strängt förbjudet att hänga ut saker från fönster som kan svänga i vinden, t ex termometer. Detta skadar fasades puts och blir väldigt kostsamt att reparera.

Ny länk för tvättstugebokningen!


Länken för att boka tvättstugan är ändrad.

Den nya är: https://cshub.epr-apps.com/S0120BrfAxberget/

Se dokument med instruktioner nedan.