Välkommen till bostadsrättsföreningen Axberget!

Om bostadsrättsföreningen

Här får du en presentation av bostadsrättsföreningen Axberget.

Hemsidan är upprättad av styrelsen för Axberget och ger dig som boende i föreningen en inblick i gemensamma angelägenheter samt en bild av hur det är att bo i vår förening. Den ger också en presentation av styrelsens arbete samt vem som ska kontaktas i olika ärenden.

 

Tillsammans äger bostadsrättsföreningen Axberget tre byggnader. Idag är dessa uppdelade på 130 bostadsrätter, 11 hyresrätter samt 3 lokaler för uthyrning. Utöver detta tillkommer 54 garageplatser och 42 parkeringsplatser.

/Styrelsen BRF Axberget

 

Info elbilsladdning

Föreningen har 6 stycken laddplatser från Elaway. 4 av dem är personliga. Om du har elbil och vill ha egen plats med laddare kontakta ansvariga för parkering, se denna sida: Kontakt | BRF Axberget
 
2 av platserna är öppna för alla medlemmar att ladda på. Det är de yttersta platserna, 1 uppe och 1 nere, närmast infarten. Där får man enbart stå med elbil med pågående laddning, max 12 timmar med p-skiva.
 
För att ladda behöver man ett abonnemang hos Elaway för 69 SEK/mån. Besök elaway.io för att registrera dig.
Här finns en guide: 
https://cdn.sanity.io/files/dcb9f6yj/production/574542817b5af9fca0c1226e442875fe184cb5f7.pdf
 
Pris för laddning är 3,50 kWh (2023-10-18)

Dags att plocka bort de privata grillarna

Senast söndag 231112 ska de privata grillarna som finns uppställda vid föreningens gemensamma utrymmen plockas bort. Om detta inte görs kommer styrelsen att ta grillarna och ställa undan dem, då får ni kontakta styrelsen för att hämta ut grillarna. 

Viktig information om nya fasaden!

Det är strängt förbjudet att hänga ut saker från fönster som kan svänga i vinden, t ex termometer. Detta skadar fasades puts och blir väldigt kostsamt att reparera.

Ny länk för tvättstugebokningen!


Länken för att boka tvättstugan är ändrad.

Den nya är: https://cshub.epr-apps.com/S0120BrfAxberget/

Se dokument med instruktioner nedan.