Välkommen till bostadsrättsföreningen Axberget!

Om bostadsrättsföreningen

Här får du en presentation av bostadsrättsföreningen Axberget.

Hemsidan är upprättad av styrelsen för Axberget och ger dig som boende i föreningen en inblick i gemensamma angelägenheter samt en bild av hur det är att bo i vår förening. Den ger också en presentation av styrelsens arbete samt vem som ska kontaktas i olika ärenden.

 

Tillsammans äger bostadsrättsföreningen Axberget tre byggnader. Idag är dessa uppdelade på 130 bostadsrätter, 11 hyresrätter samt 3 lokaler för uthyrning. Utöver detta tillkommer 54 garageplatser och 44 parkeringsplatser.

/Styrelsen BRF Axberget

 

CONTAINER GROVSOPOR

Nu är det dags för container igen där du kan kasta dina grovsopor.
Är containern full får inte grovsopor ställas utanför på marken eller lastas på höjden ovanför containerns höjd. Vänligen respektera detta så vi kan fortsätta med servicen att hyra in container.
Containern finns på plats vid Axbergsgränd 9-11: fredag 25 november - söndag 27 november.

Nedan får ej kastas i containern:
Farligt avfall, t ex allt som har sladd eller batteri, färg, kemikalier, rengöringsmedel, kosmetika, medicin, olja, sprayburkar
Elektronik, bildäck, hushållsavfall, flytande avfall och matavfall
Föreningen kommer då att debiteras straffavgifter och det ökar föreningens (d v s dina) kostnader.


Vänliga hälsningar,
Styrelsen Brf Axberget