Välkommen till bostadsrättsföreningen Axberget!

Om bostadsrättsföreningen

Här får du en presentation av bostadsrättsföreningen Axberget.

Hemsidan är upprättad av styrelsen för Axberget och ger dig som boende i föreningen en inblick i gemensamma angelägenheter samt en bild av hur det är att bo i vår förening. Den ger också en presentation av styrelsens arbete samt vem som ska kontaktas i olika ärenden.

 

Tillsammans äger bostadsrättsföreningen Axberget tre byggnader. Idag är dessa uppdelade på 130 bostadsrätter, 11 hyresrätter samt 3 lokaler för uthyrning. Utöver detta tillkommer 54 garageplatser och 44 parkeringsplatser.

/Styrelsen BRF Axberget

 

Container

CONTAINER FÖR GROVSOPOR
 
Containern kommer att finnas på plats utanför Axbergsgränd nr 11 mellan fredag 26 maj och söndag 28 maj.
 
NEDAN FÅR EJ KASTAS I CONTAINERN:
Farligt avfall, t ex allt som har sladd eller batteri, färg, kemikalier, rengöringsmedel, kosmetika, medicin, olja, sprayburkar
Elektronik  
Flytande avfall  
Bildäck
Hushållsavfall  
Matavfall
            
Föreningen kommer då att debiteras straffavgifter och vi kommer inte att kunna fortsätta erbjuda denna tjänst.
 
Är containern full får skräp inte ställas utanför eller lastas på höjden ovanför containerns kant.
 
Kontakta gärna oss i styrelsen om du har frågor.
 
/Styrelsen Brf Axberget

Viktig information om nya fasaden!

Det är strängt förbjudet att hänga ut saker från fönster som kan svänga i vinden, t ex termometer. Detta skadar fasades puts och blir väldigt kostsamt att reparera.

Ny länk för tvättstugebokningen!


Länken för att boka tvättstugan är ändrad.

Den nya är: https://cshub.epr-apps.com/S0120BrfAxberget/

Se dokument med instruktioner nedan.