Att bo i vår förening

Bra att känna till

Aktiviteter
Årsmötet äger vanligtvis rum någon gång i mitten av maj månad. Tid och plats anslås genom utskick till föreningens medlemmar senast två veckor innan mötet. 

Andrahandsuthyrning

I enlighet med bostadsrättslagen krävs av bostadsrättsinnehavaren att denne inhämtar styrelsens samtycke vid andrahandsuthyrning. Andrahandsuthyrning skall alltid godkännas av bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen godkänner uthyrning vid så kallade beaktansvärda skäl som t ex studier, tidsbegränsat arbete på annan ort, provsammanboende, värnplikt eller FN-tjänst. "Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt är (...) förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättsinnehavaren för avflyttning (...) utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand." Bostadsrättslagen §18:2.

 

Bredband/IP-telefoni/Com Hem och TV
Föreningen har tillgång till internet via antennanslutningar i respektive hall. Bredbandsleverantör är Telenor som föreningen har ett avtal med och den mycket låga månadsavgiften debiteras alla medlemmar oavsett användande eller inte.

Com Hem är föreningens tv-leverantör och de boende har möjlighet till ett basutbud av kanaler att tillgå.
 

Dörrar/låssystem
Det finns inga huvudnycklar till lägenheterna – det är bara de boende som har kontroll och ansvarar för lås till respektive lägenhets ytterdörr. I de flesta av föreningens dörrar finns en så kallad "nyckeltub" i vilken man kan fästa sina dörrnycklar vid händelse av att reparatör eller liknande från föreningens förvaltare behöver komma in. Portarna är låsta dygnet runt och öppnas med kodlås eller nyckel. Mellan kl 21:00 och kl 06:00 kommer man  enbart in med portnyckeln.


Nycklar
Till varje lägenhet hör portnycklar som även går till barnvagnsrum/cykelrum/förråd, källarnyckel samt "blipp" till tvättstugan. Det går bra att göra extra kopior av portnyckeln. Detta görs genom Bergs Lås som föreningen har ett serviceavtal med. Dessa nycklar måste hämtas ut personligen och vid hämtning ställs krav på att  legitimation samt senaste avi för månadsavgiften visas upp. Närmaste Bergs Lås finns i Gubbängen på Lingvägen 98B, telefon 08-86 30 30.


Parkeringsplatser/Garage
Föreningen har tillgång till 44 parkeringsplatser och 54 garage. Efterfrågan är ibland större än tillgången på p-platser och det är då en viss kötid. Den som hyr en parkeringsplats/garage måste ha en bil/MC för att få en plats tilldelad sig och platsen får inte hyras ut i andra hand. En person som står i kö och tackar nej till en plats hamnar automatiskt sist i kön och nästa person på listan tillfrågas. Eftersom det är ont om p-platser i förhållande till antalet lägenheter så tilldelas endast en p-plats per lägenhet i första hand. Vid försäljning av lägenhet går garaget/p-platsen automatiskt tillbaka in i kön och kan inte övertas av den nya lägenhetsinnehavaren.