Garage och parkeringsplatser

Föreningen har 54 garageplatser och 40 parkerlingsplatser (varav 4 är laddplatser) att hyra. Om du är intresserad av att hyra en plats kan du ställa dig i kö, det finns en separat kö för garage och en för parkeringsplats. Vi kontaktar dig när det blir din tur att erbjudas en plats. För mer information, kontakta parkeringsansvarige i styrelsen. 

Elbilsladdning

Föreningen har 4 personliga laddplatser samt 2 öppna laddplatser från Elaway. Om du har elbil och vill ha egen plats med laddare kontakta ansvariga för parkering, se denna sida: Kontakt | BRF Axberget.
 
De 2 öppna platserna finns till för alla medlemmar att ladda på. Det är de yttersta platserna, 1 uppe och 1 nere, närmast infarten. Där får man enbart stå med elbil med pågående laddning, max 12 timmar med p-skiva.
 
För att ladda behöver man ett abonnemang hos Elaway för 69 SEK/mån.
Besök elaway.io för att registrera dig.
Här finns en guide: https://cdn.sanity.io/files/dcb9f6yj/production/574542817b5af9fca0c1226e442875fe184cb5f7.pdf
 
Pris för laddning är 3,50 kWh (2023-10-18)