För allas trivsel

För att alla ska trivas så bra som möjligt med sitt boende kommer här lite information och tips för vår förening och för att bo i en bostadsrätt i allmänhet.

Skötsel av fastighet och tomt


Föreningen har ett avtal med Jensen Drift & Underhåll AB som fastighetsskötare. Jensen sköter trädgårdsskötsel..

Rena Hem sköter föreningens trappstädning.

Nabo har hand om vår administration och ekonomi.

Furulunds Mark och trädgård sköter snöröjning och sandning.


Om någon av föreningarnas medlemmar upplever att dessa tjänster inte uppfylls som de ska, är styrelsen tacksam för information så att åtgärd ska kunna vidtas så fort som möjligt.

Tips för att skydda fastigheten mot brand 
Tänk på brandrisken och värna säkerheten för både fastigheter och människor. Kristian Hansson, avdelningschef för samhällsskydd på Storstockholms brandförsvar, delar med sig av sina bästa tips för ökad brandsäkerhet.

1. Brandvarnare
Skaffa brandvarnare. Vid tre av fyra dödsbränder saknas en fungerande brandvarnare.

 2. Spisvakt
Många bränder börjar på spisen. En automatisk spisvakt slår av strömmen innan brandfarlig situation uppstår om du glömt spisen på.

 3. Släck den lilla branden
Alla bränder är små från början. Med enkel utrustning som brandfilt och handbrandsläckare kan du oftast släcka den i tidigt skede.

 4. Ordning och reda i trapphuset
Trapphuset är din väg ut och räddningstjänstens väg in. Håll den fri från brännbart material som barnvagnar, tidningar och kartonger. Gå inte ut i rökfyllda trapphus. Stanna inne och ring 112.

Nya grillar
Föreningen har köpt in nya grillar som finns ute på våra gemensamma utrymmen.