Här finns protokoll från Brf Axbergets årsstämma 2022-05-18 samt föreningens årsredovisning för 2021.
Dessutom hittar du föreningens stadgar.