Här finns protokoll från Brf Axbergets årsstämma 2021-05-19 samt föreningens årsredovisning för 2020.
Dessutom hittar du föreningens stadgar.