Här finns protokoll från Brf Axbergets årsstämma 2019-06-03 samt föreningens årsredovisning för 2018.
Dessutom hittar du vår kollektiva bostadsrättsförsäkring med Trygg-Hansa och föreningens stadgar.