Här finns protokoll från Brf Axbergets årsstämma 2020-06-15 samt föreningens årsredovisning för 2019.
Dessutom hittar du föreningens stadgar.