Bilder på Axbergsgränd vinter

Med kragarna uppfällda skyndar många boende in i sina portar medan de yngre medlemmarna besmyckar Axbergsgränd

Bilder på Axbergsgränd höst

Klockan är ställd till vintertid och de sista löven har lämnat lönnarna på Axbergsgränd.