Bilder på Axbergsgränd vintern 2015

Med kragarna uppfällda skyndar många boende in i sina portar medan de yngre medlemmarna besmyckar Axbergsgränd

Bilder på Axbergsgränd hösten 2014

Klockan är ställd till vintertid och de sista löven har lämnat lönnarna på Axbergsgränd.