Avsnittet innehåller vanliga frågor och svar.

Hur många bostäder består föreningen av?
Föreningen består av 142 bostadsrätter och 10 hyresrätter.

Hur ser det ut med parkeringsplatser/Garage?
Föreningen har 54 garageplatser, 40 personliga parkeringsplatser varav 4 är lladdstationer för elbilar. Utöver dessa har föreningen två öppna laddplatser. Det finns två separata köer för garage- och parkeringsplatser, du kan vid frågor eller önskan att ställa dig i kö kontakta den styrelsemedlem som är ansvarig för att administrera parkeringsplatserna.

Vad ingår i månadsavgiften?
I avgiften ingår värme, vatten, tv. I avgiften finns det ett obligatoriskt bredbandstillägg på 165 kr i månaden samt en kollektiv bostadsrättsförsäkring på 13 kr. 

Kontaktperson i styrelsen?
Kontaktuppgifter till styrelsemedlemmarna finns i trapphusen samt under fliken ”STYRELSEN”. I trapphusen framgår även information om vilka ansvarsområden respektive styrelsemedlem ansvarar för.