Felanmälan

Felanmälan görs till Jensen Drift på telefon 08-560 502 19, helgfri vardag kl 07.00-16.00 (lunch 11-12) eller på http://www.jensendrift.se/felanmalan/


Vid fel eller upptäckta brister i gemensamma utrymmen i fastigheten som inte är akuta, t ex trasiga lampor i trappen eller källaren med mera, ska du ringa till Jensen Drift på telefonnumret ovan. 

I samband med fel i enskilda lägenheter svarar normalt lägenhetsinnehavaren själv för kostnaden. Detta gäller inte för våra hyresgäster. Föreningens medlemmar kan anlita fastighetsskötaren genom felanmälan även om det gäller arbete i den enskilda lägenheten. Arbetskostnader i samband med denna tjänst ålägges då bostadsrättsinnehavaren.
 

Reklamation fönster (renovering 2022-2024)

Använd följande blankett för att reklamera ev. fel på dina fönster.