Grovsoprum och förråd

Grovsoprummet
Grovsopsrummet ligger i anslutning till den allmänna parkeringen och föreningens garagelänga. Inget elektronikmaterial, färgburkar, bildäck etc får slängas i grovsoprummet. Dylikt skräp ska tas till närmaste återvinningsstation. Grovsoprummet tillhör samma elektroniska system som tvättstugan och samma "blipp" behövs för att kunna komma in.
 

Detta är grovsopor Detta är inte grovsopor:
- Porslin, gips, glas - Elavfall, t ex dator, elkablar lampor, spis
- Plast, gummi, papper - Farliga ämnen, t ex färg, sprayfärg, lacknafta
- Järnskrot och metall - Kyl och frys
- Aluminium och rostfritt stål - Batterier
- Trä, möbler, sten m.m. - Övriga kemikalier som räknas som farligt avfall


Elavfall, kemikalier samt kyl och frys skall alltid lämnas till återvinningscentral. Närmaste återvinningscentral är:

ÅVC Vantör,
Kvicksundsvägen 16 i Högdalen.

Alternativt finns även en återvinningscentral i Östberga.

Cykelförråd/barnvagnsförråd
Föreningen har ett flertal cykelförråd och barnvagnsförråd.

Ett stort utrymme finns mellan port 23 och 25 med ingång från baksidan av huset.

Ytterligare utrymmen finns vid port 7, 9 och 10 med ingång från husets sida eller baksida.

Förråden är till för förvaring av främst cyklar, barnvagnar och eventuellt mopeder. Dessa utrymmen är inte till för avställning av grovsopor. Utanför alla portar finns dessutom cykelställ att tillgå. Parkering av övriga fordon är inte tillåtet annat än på anvisade parkeringsplatser.