Grovsoprum och förråd

Grovsoprummet
Grovsopsrummet stängdes hösten 2018. Föreningen kommer istället att hyra in en container ett par gånger per år så de boende kan slänga sina grovsopor. För containern gäller nedan regler:
 

Detta är grovsopor: Detta är inte grovsopor:
- Porslin, gips, glas - Elavfall, t ex dator, elkablar lampor, spis
- Plast, gummi, papper - Farliga ämnen, t ex färg, sprayfärg, lacknafta
- Järnskrot och metall - Kyl och frys
- Aluminium och rostfritt stål - Batterier
- Trä, möbler, sten m.m. - Övriga kemikalier som räknas som farligt avfall

                                                      - Bildäck

Bildäck, elavfall, kemikalier samt kyl och frys skall alltid lämnas till återvinningscentral. Närmaste återvinningscentral är:

ÅVC Vantör,
Kvicksundsvägen 16 i Högdalen.

Alternativt finns även en återvinningscentral i Östberga.

Cykelförråd/barnvagnsförråd
Föreningen har ett flertal cykelförråd och barnvagnsförråd.

Ett stort utrymme finns mellan port 23 och 25 med ingång från baksidan av huset.

Ytterligare utrymmen finns vid port 7, 9 och 10 med ingång från husets sida eller baksida.

Förråden är till för förvaring av cyklar och barnvagnar. Dessa utrymmen är inte till för avställning av grovsopor. Utanför alla portar finns dessutom cykelställ att tillgå. Parkering av övriga fordon är inte tillåtet annat än på anvisade parkeringsplatser.