Grovsoprum och förråd

Grovsopor

Föreningens medlemmar hänvisas att ta grovsoporna och annat som ska till återvinning till återvinningscentralerna. 


Närmaste återvinningscentral är:

ÅVC Vantör,
Kvicksundsvägen 16 i Högdalen.

Alternativt finns även en återvinningscentral i Östberga.

Cykelförråd/barnvagnsförråd
Föreningen har ett flertal cykelförråd och barnvagnsförråd.

Ett stort utrymme finns mellan port 23 och 25 med ingång från baksidan av huset.

Ytterligare utrymmen finns vid port 7, 9 och 10 med ingång från husets sida eller baksida.

Förråden är till för förvaring av cyklar och barnvagnar. Dessa utrymmen är inte till för avställning av grovsopor. Utanför alla portar finns dessutom cykelställ att tillgå. Parkering av övriga fordon är inte tillåtet annat än på anvisade parkeringsplatser.