Att äga en bostadsrätt

Bostadsrättsföreningen Axberget är en förening underställd föreningslagen. Föreningen har gemensamma stadgar som enbart regleras vid föreningsstämmor. Bostadsrättsföreningen Axberget är en ekonomisk förening där alla medlemmar äger en andel, eller en del av en andel. Del av andel innebär oftast ½ och beror på om man samäger andelen, t ex makar eller sambor.

 

Till medlemskapet är knutet besittningsrätten (hyresrätten) till den lägenhet man bor i. Rent formellt äger man dock inte sin lägenhet. Det gör föreningen. Föreningen har därför rätt att få tillträde till alla lägenheter i föreningen i syfte att besiktiga lägenheterna. Det är också av denna anledning som medlemmarna måste ha styrelsens tillstånd för att göra större ändringar i lägenheten, eller för att hyra ut lägenheten i andra hand. Eftersom bostadsrättsföreningen är en ekonomisk förening heter det inte "hyra" utan "avgift" även om funktionen till största delen är densamma. Betalar man inte sin avgift riskerar man avhysning (vräkning) på samma sätt som hyresgäster.

 

Som medlem har man sitt största inflytande via föreningsstämman, där medlemmar kan tillsätta och avsätta såväl styrelse som andra funktioner och funktionärer i föreningen. De som för medlemmarnas räkning och som utövar kontrollen över styrelsen är revisorerna, vilka tillsätts av medlemmarna på stämman. En annan viktig funktion för föreningens arbete är valberedningen som skall föreslå lämpliga personer till föreningens olika funktioner. De senare presenteras inför stämma där val till styrelsen sker efter behov. Samtliga av föreningens medlemmar är valbara för att sitta i styrelsen. Inflytande i olika frågor kan även ske genom arbete i någon arbetsgrupp.

 

Föreningens uppbyggnad innebär att styrelsen beslutar i frågor som direkt rör medlemmarnas privatekonomi. Som delägare i den ekonomiska föreningen Brf Axberget är det givetvis därför av intresse för medlemmarna att se till att förvaltningen av föreningens tillgångar sker på ett så bra sätt som möjligt. En stor del av detta intresse tillgodoser var och en genom att hålla sin lägenhet i gott skick. Dessutom är det naturligtvis av intresse för alla att området kring fastigheterna och att fastigheterna i sig inte förfaller. Genom att hålla en hög boendekvalité värdesäkras gemensamt insatt kapital i boendet.