2019-10-18

BYTE AV PORTKOD

Fredag 25 oktober kommer vi att byta portkod i samtliga portar.

Informationsblad med den nya koden kommer att delas ut till samtliga lägenheter ca en vecka innan.

2019-10-08

CONTAINER FÖR GROVSOPOR I NOVEMBER
 
Passa på att slänga era grovsopor när containern kommer. Containern kommer att finnas på plats utanför 
Axbergsgränd nr 9-11 mellan fredag 1 november och söndag 3 november
 
Är containern full får inte skräpet ställas utanför containern.
 
Nedan får ej kastas i containern:
Farligt avfall, t ex allt som har sladd eller batteri, färg, kemikalier, rengöringsmedel, kosmetika, medicin, olja, sprayburkar, elektronik, flytande avfall, bildäck, hushållsavfall, matavfall m m.

Föreningen kommer då att debiteras höga straffavgifter och vi kommer inte att kunna fortsätta erbjuda denna tjänst.
 
Kontakta gärna oss i styrelsen om du har frågor.

2019-09-29

NYTT AVTAL MED COM HEM

Aktivera ditt nya kostnadsfria TV BAS-avtal som började att gälla den 2019-09-01.

Ring Com Hems kundservice för gruppavtal på telefon 0775-17 17 20.

Du får också en digitalbox och tillgång till Com Hems Play-tjänster.

2019-03-03

BOKA TID I TVÄTTSTUGAN VIA WEBBEN ELLER APP I MOBILEN

Nu kan du boka/avboka tid i föreningens gemensamma tvättstuga på webben eller i en app i mobilen.
Maila ditt namn och lägenhetsnummer (tre siffror) till axberg.anette@gmail.com                             
så får du manualer och lösenord inom en vecka.

2018-10-07

Grovsoprummet stängs 2018-10-13


Gällande föreningens grovsoprum så kommer detta stängas från och med den 13 oktober 2018. Detta då vi har haft stor oreda och misskötsel i grovsoprummet. Sopor som inte hör hemma där har slängts i containern och ställts på golvet, det har legat hushållssopor i containern (vilket drar till sig skadedjur) och många har slängt elavfall. Det kostar föreningen extra pengar att forsla bort sådana grovsopor som var och en ska lämna till återvinningscentralerna. En kostnad som slutligen kan innebära höjda månadsavgifter. Istället kommer föreningen boka in en container som ställs på området några gånger om året för att på så sätt ge boende möjlighet att slänga sådant som inte kan slängas i övriga sorteringen (se nedan), så kallat grovavfall. Information om datum för när containern finns uppställd kommer att meddelas i god tid. Det är absolut förbjudet att i ställa grovsopor utomhus eller i källargångarna.
 
Det finns en återvinningsstation för förpackningar nere på Hagsätravägen. Där kan man lämna tidningar, kartonger, plast, plåt och glas. Det finns även en returstation för papper på föreningens område i backen upp mot Axbergsgränd 31.
 
Det finns en mobil miljöstation som tar emot ditt bärbara farliga avfall och din småelektronik. Lastbilen kör enligt en bestämd turlista och den stannar vid Hagsätra Torg 2 och vid Rågsveds skolgränd. Turlista finns på www.stockholmvattenochavfall.se/mobila
Exempel på vad du kan lämna till mobila miljöstationen:
Batterier och bilbatterier.
Bekämpningsmedel, insektssprej, träskyddsmedel och ogräsmedel.
Elektronik, upp till en mikrovågsugns storlek. Exempelvis klockor, elektriska leksaker, mindre hushållsapparater och elverktyg.
Fotokemikalier, fix och framkallningsvätska.
Färg-, lack- och limrester samt nagellack.
Kemikalier, batterisyra, ammoniak, lut och kalklösare.
Kvicksilverhaltiga material, exempelvis äldre febertermometrar.
Ljuskällor, glödlampor, lågenergilampor och lysrör.
Lösningsmedel, thinner, lacknafta, penseltvätt, bensin, terpentin, fotogen, T-sprit och aceton.
Oljor, spillolja, smörjolja och motorolja.
Rengöringsmedel, silverputs, kalkborttagare, polish, golv- och ugnsrengöringsmedel, blekmedel och fläckborttagningsmedel.
Sprejburkar, hårsprej, sprejdeodorant och aerosolsprej.
 
Grövre avfall kan forslas till Vantörs Återvinningscentral, Kvicksundsvägen 16, Bandhagen (ligger i Högdalens Industriområde). Här kan privatpersoner lämna grovavfall, trädgårdsavfall, el-avfall eller farligt avfall utan kostnad.
 
Det finns det flera företag man kan anlita som kör bort skräp om man inte har möjlighet att göra det själv. Sök på internet på t ex ”forsla bort skräp”.

2018-09-03

Informationsbrev till medlem/hyresgäst – nytt om avisering

Föreningens ekonomiska förvaltare, Rådrum, lanserar under hösten en ny plattform med efterfrågade funktioner, flera förbättringar och förenklingar för både oss i styrelsen och er medlemmar.
 
Nytt bankgironummer
Vi vill uppmärksamma er på att bostadsrättsföreningen från och med avin för oktober har ett nytt bankgironummer och det är därför viktigt att du betalar in avgiften/hyran på det bankgironummer som finns angivet på avin. Om du brukar få månadsavier så kommer aviseringen från och med oktober ske månadsvis (dvs avierna för oktober kommer att skickas ut i september, avierna för november skickas ut i oktober osv). Om du brukar få en kvartalsavi så kommer du att få det även fortsättningsvis.
 
Betalning med autogiro
Du som har autogirodragning av avgiften/hyran sedan tidigare behöver avsluta den befintliga dragningen genom att kontakta din bank. Den första avin som skickas till er kommer att vara en vanlig avi som behöver betalas manuellt.
 
Alternativa aviserings- och betalningssätt
Avin för oktobers avgift/hyra kommer att vara en pappersfaktura som betalas manuellt. Därefter finns möjlighet att välja att få avierna via:
e-post
e-faktura
pappersfaktura
autogiro
 
Uppgift om hur aviseringssätt ändras kommer att finnas på avin som skickas ut i mitten på september.
 
För frågor gällande din avi/betalning kan du kontakta Rådrum på följande sätt:
 
E-post: info@radrum.se
Telefon: 08-34 30 13, vardagar 09.00 - 12.00

2018-03-27

AVGIFT UTHYRNING ANDRA HAND

Från och med den 1 april 2018 kommer föreningen stadgeenligt och med stöd av Bostadsrättslagen ta ut en avgift för andrahandsuthyrning. 
Eftersom alla avgifter som föreningen kan ta ut regleras i föreningens stadgar krävdes det en ändring av stadgarna innan en avgift för andrahandsuthyrning kunde införas. Beslut om detta togs vid två efter varandra hållna stämmor under förra året:
- ordinarie föreningsstämma som hölls 2017-06-08  
- extrastämma som hölls 2017-10-09
De nya stadgarna registrerades av Bolagsverket 2017-11-08.
Våra stadgar finner du under rubriken DOKUMENT: Stadgar Brf Axberget 2017-10-09.pdf
Styrelsen beslutade därefter vid ett sammanträde den 19 mars 2018 att vid andrahandsuthyrning ska bostadsrättshavaren debiteras en avgift enligt § 9 i stadgarna.

Avgiften uppgår till max 10 % av gällande prisbasbelopp per helår.  Prisbasbeloppet för 2018 är 45 000 Kr. Detta innebär att för 2018 blir årsavgiften max 4 500 kr, månadsavgiften blir då 375 kr. Styrelsen har dock beslutat att avgiften för Brf Axberget blir 3 000 kr/år 2018 och månadsavgiften blir då 250 kr. Avgiften tas ut på andrahandsuthyrningar som anmäls eller ändras efter 1 april 2018. Avgiften debiteras bostadsrättshavaren för varje påbörjad månad av andrahandsuthyrningen. Avgiften för andrahandsuthyrningen kommer att faktureras i förskott för hela uthyrningsperioden.
 
Varför infördes avgiften? Det ligger i föreningens intresse att så många som möjligt av bostadsrättsinnehavarna verkligen bor i sina lägenheter och är aktiva ansvarstagande medlemmar. Det är tillsammans som vi hjälps åt att skapa en väl fungerande bostadsrättsförening.  Ett medlemskap medför därför ett ansvar att sköta och driva de fastigheter som vi alla gemensamt äger. Det är svårt att utöva detta ansvar om man själv inte bor i föreningen utan istället hyr ut sin lägenhet i andrahand.  En andrahandsuthyrning medför även merarbete åt styrelsen och ökade administrativa kostnader som tidigare endast kunde täckas av höjda månadsavgifter - nu kan kostnaderna täckas av den här nya avgiften.
Tänk på att du måste som medlem alltid ha styrelsens godkännande för en uthyrning i andrahand (§ 47). Hyr man ut sin bostad utan tillstånd från styrelsen eller inte betalar avgiften för andrahandsuthyrning har föreningen rätt att säga upp bostadsrättsinnehavaren (§ 49).

2017-01-01

LÄGENHETSUNDERHÅLL OCH RENOVERING
 
Utgå från att mer omfattande ombyggnationer kräver styrelsens tillstånd. Generellt tillåts inte ombyggnad av bärande väggar, ingrepp i bärande konstruktioner, förändringar av avlopps- och/eller vattenledningar eller dylikt. (Man får söka men en konstruktör och byggansvarig samt bygglov krävs.)  
 
Styrelsen skall alltid godkänna ombyggnation i våtrum innan arbete påbörjas. Om man är osäker på var gränserna går i sammanhanget är det bästa att fråga först. Styrelsen vill vid renovering av lägenheter få in en renoveringsplan för att kunna ge tillstånd för renovering. I denna skall bl a anlitade firmors namn och organisationsnummer framgå samt skall en kopia av deras försäkringsbevis bifogas. Om ombyggnad av badrum/våtrum sker skall intyg för dessa jobb bifogas gällande rör och kakel.
 
Vid ombyggnad av badrum/våtrum och ev ändringar av vatten- och avloppsledningar gäller särskilda regler och fackman skall alltid anlitas. Vi vill ha intyg på företaget som skall renovera med försäkringsbevis, f-skattsedel och våtrumsintyg samt säkervatten intyg och elbehörighet vid eljobb.
Hyrestagare får själv måla och/eller tapetsera om förutsatt att det görs fackmannamässigt. För allt annat arbete skall tillstånd begäras från styrelsen.
 
Vid mer omfattande renoveringar med störande arbeten som följd ska ett meddelande om detta placeras väl synligt i entrén. Här ska framgå namn, lägenhetsnummer och telefonnummer till den som genomför renoveringen. Man ska också upplysa om under hur lång tid arbetet beräknas pågå.