Exempel på arbeten utförda av Brf Axberget

 
 • Relinig av avloppsrör under källargolv i en av fastigheterna 2018 
 • Byte till led-belysning i stolpar och över portar 2018
 • Renovering av balkonger Axbergsgränd 3-19, 2018
 • Ny leverantör av trappstädning, 2018
 • Förnyat uppkopplings- och gruppanslutningsavtal med Telenor, nu med bredband 250/250, 2018 
 • Godkänd OVK- för Axbergsgränd 3-31. Utförd mätning av luftflöden för Axbergsgränd 4-10
 • Deltar i projekt med  Fortum om reglering/styrning av fjärrvärmeanläggnng, 2017
 • Ny tvättmaskin i spontantvättstugan, 2017
 • Installerat två nya stolpar med utebelysning vid Axbergsgränd 19-21 och nya armaturer med ledbelysning över garagen, 2017
 • Påbörjat kontroll/filmning av avloppsrör i källare, 2017
 • Besiktning av rökluckor i trapphus, 2017
 • Renovering av balkonger nr 21-31, 2016
 • Påbörjad OVK-besikting, 2015
 • Stamspolning, 2015
 • Lekplatsbesiktning, 2015
 • Kodlås till portarna, 2014
 • Balkongrenovering, 2013
 • Isolering av vindar, 2013
 • Nytt fläktsystem för ventilation, 2013
 • Belysning i källarförråden, 2013
 • Ny belysning vid portar och gård, 2007-2008
 • Nya sopluckor installerade i trapphusen, 2007
 • Renovering och installation av nya tvättstugor, 2007
 • Installation av bredband, 2007
 • Ny lekplats och boulebana, 2007
 • Rustning och komplettering av utemöbler, 2007
 • Nya rabatter, 2006
 • Byte av garageportar, 2006
 • Asfaltering av gård och parkeringsplatser, 2006
 • Målning av trapphus, 2005